Thema

Private interieur

Gerealiseerd: 

september- januari 2012Project:

“De dwaling is nodig om de waarheid uit te laten komen, zoals de helderheid van een beeld door een donkere achtergrond wordt versterkt.” * William James


Deze uitdrukking van William James past perfect bij de start van de observatie. De waarheid die hier aan het licht moet komen, betreft een observatie in de private woning, op de ouders. Het is een gekende omgeving waar verrassende nieuwe verbindingen kunnen worden gevonden. Het is dan ook de bedoeling om subtiele patronen te herkennen in hun dagelijks leven. Er waren wel al enkele voorspellingen in dit gedrag, maar vermoedens die geen verbindingen kunnen maken, zijn gedoemd vermoedens te blijven. Zonder goed te weten waar te beginnen en al zeker waar het zal eindigen, werd de observatie aangevangen.


Deze wekenlange observatie leidde tot het maken van nieuwe kleine ruimtes, die ontwikkeld worden op de ontmoetingsplaatsen door middel van gesprekken. Als er gekeken wordt hoe de eerste observatie tot stand is gekomen, zien we dat in het huis zelf gewerkt werd. Een soort architecturale visie op ‘het leven zoals het is’. Dit was een hele concrete en exacte manier van werken, die niets aan het toeval overliet. Het standaard horizontaal plan wordt een verticale grafische tekening, die inzicht zal bieden in de gebruiken en patronen van het private ouderlijke huis. De grafische tekening die gecreëerd wordt vertrekt vanuit het standpunt van de observatie, alleen wordt het ouderlijke huis nu een heus bouwpakket. Er wordt opnieuw en effectief in het huis gewerkt, zij het op schaal. Doordat de observatie omgezet wordt tot een bouwdoos, is het ook mogelijk om zo de interventie toe te passen. Deze gesprekken zullen beïnvloedbaar worden samen met de impact die ze teweeg brengen in het huis. De gesprekken die zich op deze plaatsen voordeden, werden altijd bepaald door bepaalde interieurelementen. Daarvoor was ook de studie in artikels naar andere interieurs zeer interessant want die wees op bepaalde interieurelementen waardoor deze in private sfeer ook opgemerkt werden. Zo kan gesteld worden dat het wijzigen van bepaalde van deze elementen tot volledige en nieuwe ontmoetingsplaatsen en eventueel tot een ander gebruik van bepaalde ruimtes kan leiden. Er wordt een nieuw beeld gecreëerd over het leven in huis.